ศูนย์ต้นทุน สสจ.พะเยา >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบรายงานต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) ปีงบประมาณ 2558 แบบประมาณการรายได้ค่าใช้จ่าย/รายงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ปีงบประมาณ 2559
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 1. ประมารการรายได้ ค่าใช้จ่าย (ส่งภายใน ธ.ค. 57) 2. แบบฟอร์มต้นทุนต่อหน่วย (ส่งภายใน ธ.ค. 57) 3. ข้อมูลพิจารณา Fixed cost (ส่งรายอำเภอ) ภายใน 8 ธ.ค. 57 4. งบทดรอง ประกอบการทำ Fixed cost
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบบันทึกข้อมูล unit cost รพสต./สสช.ปีงบประมาณ 2556 จัดส่งภายในมกราคม 2557 ครับ
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบรายงานประมารการรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2557 (รพสต./สสช) จัดส่งภายใน มกราคม 2557
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ไฟล์วิเคราะห์ต้นทุน รพสต.55 ถ้ามีจนท.มาก ให้ใช้ไฟล์ที่ 2 ครับ ถ้าหากบันทึกไม่ได้ ติด lock ให้ unprotect (password=surin) ครับ
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ไฟล์นำเสนอสสจ.อุดรดูงาน unit cost สสจ.พะเยา วันที่ 16 ม.ค. 56
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สรุปผลการประชุม unit cost 13.14 ธ.ค.55 13 ธ.ค. 55 การวิเคราะห์ต้นทุน รพสต./สสช. 14 ธ.ค. 55 การวิเคราะห์ต้นทุน รพช.
8
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ไฟล์ต้นแบบการวิเคราะห์ต้นทุนรพช.ที่ต้องจัดส่งสสจ. เกณฑ์การกระจายถ้าคิดไม่ออกดูจากไฟล์ที่ 3 ได้ครับ
9
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ต้นทุน 54 (รายงานผู้ตรวจราชการ รอบ 2.55)
10
รายละเอียดเพิ่มเติม >> หนังสือถึงรพ.สสจ.เรื่องแนวทางการดำเนินงานวิเคราะห์ต้นทุนปีงบประมาณ 2555
11
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สรุปผลการประชุมและไฟล์นำเสนอของคุณธีรศักดิ์ (สำหรับลองวิเคราะห์ปี 55)
12
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุม unitcost สอ. (25 พ.ย.54)2
13
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุม unitcost สอ. (25 พ.ย.54)1
14
รายละเอียดเพิ่มเติม >> (ร่าง) สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตปี53แยกตามโรงพยาบาล
15
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารประกอบการประชุม E-conference210954
16
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ไฟล์ต้นแบบการวิเคราะห์ต้นทุนรพช.ปี54 ตามแบบ conventional method กลุ่มประกัน
17
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุม unit cost สสจ.พะเยา 210954
18
รายละเอียดเพิ่มเติม >> สรุปผลการประชุม290854และการกำหนดศุนย์ต้นทุนปี 54 **กำหนดการประชุม Microcosting ขอเลื่อนจากวันที่ 19 ก.ย. เป็น 21 ก.ย. 2554 หนังสือส่งไปวันนี้ครับ (7 ก.ย. 54)
19
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เอกสารการบรรยาย 290854 (คุณธีรศักดิ์)
20
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ไฟล์โปรแกรมวิเคราะห์ต้นทุน (ล่าสุด)
21
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คู่มือการศึกษาต้นทุน แบบ Full cost method โดยกลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
22
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คำสั่งคณะทำงานศึกษาต้นทุน จังหวัดพะเยา ปี 2554
23
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คู่มือUnit cost กลุ่มประกัน
24
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ข้อมูล Unit cost 53 แยกรพ.สอ.