กองทุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> หนังสือสั่งการจาก กลุ่มงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> หน่วยงานที่รับขอเปลี่ยนสถานบริการในจังหวัดพะเยา คือ รพท.พะเยา รพท.เชียงคำ รพช.จุน รพช.เชียงม่วน รพช.ดอกคำใต้ รพช.ปง และ รพช.แม่ใจ หรือ ติดต่อผ่าน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พะเยา
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนในจังหวัดพะเยา คือ รพท.พะเยา รพท.เชียงคำ รพช.จุน รพช.เชียงม่วน รพช.ดอกคำใต้ รพช.ปง และ รพช.แม่ใจ หรือ ติดต่อผ่าน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.พะเยา
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คู่มือการใช้งานการลงทะเบียน การเบิกชดเชยค่าบริการทั้ง OPD และ IPD
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การพิจารณาการให้สิทธิ และขั้นตอนการลงทะเบียนในกองทุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ หมายเหตุ ผู้มีสิทธิจะต้องไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ตามกฎหมาย